zmiękczacze wody

now browsing by tag

 
 

Jak działa zmiękczacz wody?

Jak działa zmiękczacz wody?

OPTIM-05-30-300x267

Woda przepuszczana jest przez złoże filtracyjne, zwane żywicą jonowymienną. Zawiera ona związki, które wyłapują kationy wapnia i magnezu. W rezultacie do domowej instalacji wodociągowej trafia woda miękka lub – po odpowiednim zmieszaniu z wodą surową – średnio miękka. Oczywiście złoże nie może tak funkcjonować bez końca – w pewnym momencie zostaje nasycone jonami wapnia i magnezu. Wtedy konieczna jest tzw. regeneracja złoża, polegająca na przepłukaniu go solanką. W urządzeniach różnych producentów realizowane jest to w różny sposób, ale najważniejsze etapy to zawsze solankowanie i płukanie złoża. Co kilka lub kilkanaście dni, gdy pobór wody w domu jest nieznaczny, urządzenie napełnia miękką wodą zbiornik z solą tabletkowaną. Następnie roztwór solanki przepuszczany jest przez złoże filtracyjne, co powoduje, że kationy sodu wypierają z niego zalegające tam kationy wapnia i magnezu. Popłuczyny kierowane są do kanalizacji. Kolejny etap to przepłukanie złoża wodą surową, popłuczyny znów trafiają do kanalizacji.